БИЗНИС ПЛАН

Припремајући ученике за активну партиципацију у друштву и целоживотно учење, развијањем предузимљивости и оријентишући их ка предузетништву, остварили смо и сарадњу са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља. Ученици су похађали дводневну обуку о изради бизнис плана, за коју су на крају добили и одговарајуће сертификате.

Share Button