Мушки фризер

Услужна делатност, која и пред широке понуде на тржишту, доживљава сталну експанзију, и за последицу има олакшано запошљавање услед недостатака овог образовног профила на тржишту. Настава се одвија у складу са наставним планом и програмом одобреним од стране надлежног Министарства Републике Србије.

За ову делатност, захтева се постојање великог практићног знања, те је и нагласак при стицању овог знања у нашој Школи на пракси. Пракса се одвија код наших партнера са којима имамо развијену сарадњу, при чему се ради о професионалцима и лицима која имају изградјено пословно име и реноме у овој области.

Професори су снабдевени великим искуством везаним за ову област привредне делатности, што за последицу има потпуну опремљеност кандидата, како за потпуно самосталан рад одмах након завршетка школе у фризерском салону код послодавца, тако и за отпочињање приватног бизниса.

Такође желели бисмо да напоменемо, да је отпочињање приватног бизниса у овом делу услужног сектора, знатно олакшано бројним субвенционисаним средствима, које додељују бројне локалне самоуправе и национална служба за запошљавање, управо услед тога што самтрају, да је у оквиру ове делатности, самозапошљање могуће и економски оправдано.

Share Button