О нама

Школа је основана Oдлуком Скупштине општине Лапово на седници одржаној 13. маја 1993. године, у складу са мрежом средњих школа и развијала се од других школа прерастањем из огранка различитих профила у самосталну Средњу школу. Делатности за које је школа верификована:

 • Економија, право, администрација,
 • Остала делатност личних услуга,
 • Туризам, трговина, угоститељство.

МИСИЈА И ВИЗИЈА школе дефинисана је Развојним планом за период 2019-2022. године:

Мисија:

 • подстицање личног развоја ученика,
 • непосредно педагошко и уже стручно усавршавање професора,
 • континуирано унапређење наставе и осталих активности,
 • могућност укључивања ученика у практичан рад у току и након завршетка школовања,
 • брже и квалитетније укључивања ученика у изазове савременог света,
 • одговоран приступ ученика према привредном и друштвеном окружењу,
 • правилно коришћење модерних наставних средстава.

Визија:

 • отворена за иновације сваке врсте,
 • образује стручне и одговорене младе људе који доприносе опоравку привреде,
 • одговоран партнер породици и привреди у окружењу,
 • високо вреднована у оквирима сличних или сродних школа у региону и шире,
 • школа негује индивидуални приступ и даје подједнаке шансе свима.

Наставу у школи изводи 26 наставника. 176 ученика ове школске године похађа наставу у 7 одељења.

Одељењске старешине у школској 2019/2020. години су:
I/1 Биљана Влајић, I/2 Џими Сретеновић, II/1 Биљана Шишковић, II/2 Драгица Матејић, III/1 Тијана Пауновић, III/2 Бојан Стојановић и IV/1 Милица Јеремић.
Share Button