Школа је основана Oдлуком Скупштине општине Лапово на седници одржаној 13. маја 1993. године, у складу са мрежом средњих школа и развијала се од других школа прерастањем из огранка различитих профила у самосталну Средњу школу. Делатности за које је школа верификована:

 • Економија, право, администрација,
 • Туризам, трговина, угоститељство,
 • Саобраћај.

Током постојања школа је мењала назив и врсту делатности.

Грађевинска школа у Лапову основана је 26. маја 1993. године. Били су заступљени следећи образовни профили у оквиру подручја рада Грађевинарство:

1) декоратер зидних површина

2) руковалац грађевинском механизацијом

Грађевинска школа променила је назив у Техничка школа 31.08.2000. године, када је додат и образовни профил Механичар шинских возила у подручју рада Машинство и обрада метала.

Техничка школа је променила назив у Средња школа 15.04.2003.гоине, када су додате алинеје: Економија и Делатност личних услуга. Делатност школе је средње образовање и васпитање.

Школа  је на основу сагласности Министарства просвете, која је дата Економској школи у Крагујевцу,  добила школске 1995/96. једно одељење од 30 ученика за подручје рада економија, право и администрација – економски техничар, у својству истуреног одељења Економске школе из Крагујевца.  Као истурено одељење, Средња школа у Лапову више не уписује ученике и то од школске 2001/2002. године.

МИСИЈА И ВИЗИЈА школе дефинисана је Развојним планом за период 2019-2022. године:

Мисија:

 • подстицање личног развоја ученика,
 • непосредно педагошко и уже стручно усавршавање професора,
 • континуирано унапређење наставе и осталих активности,
 • могућност укључивања ученика у практичан рад у току и након завршетка школовања,
 • брже и квалитетније укључивања ученика у изазове савременог света,
 • одговоран приступ ученика према привредном и друштвеном окружењу,
 • правилно коришћење модерних наставних средстава.

Визија:

 • отворена за иновације сваке врсте,
 • образује стручне и одговорене младе људе који доприносе опоравку привреде,
 • одговоран партнер породици и привреди у окружењу,
 • високо вреднована у оквирима сличних или сродних школа у региону и шире,
 • школа негује индивидуални приступ и даје подједнаке шансе свима.

Наставу у школи изводи 21 наставник. 134 ученика ове школске године похађа наставу у 7 одељења.

Share Button