РАЗЛИЧИТИ, А РАВНОПРАВНИ!

У току првог полугодишта, у оквиру сарадње ПУ ,,Наша младост“ из Лапова и наше школе, спроведена је пројектна настава на тему различистости, која је за циљ имала развијање тимског духа и предузетништва, усмеравање младих на активизам и развој компетенција за сарадњу и комуникацију, као и ангажовање индивидуалних капацитета ученика и деце предшколске установе. Обрађено је неколико тема: Здрава исхрана и здрави стилови живота, Каријерно вођење младих, Значај естетске димензије у свакодневном животу и предузетништву, а све кроз припрему конкретног производа – медењака, јер је различитост слатка!

Share Button