Част је и изузетна привилегија бити на челу школе која има дугогодишњу традицију. Уједно, то је и велика одговорност, како професионална, тако и морална која значи посвећеност и спремност да се одговори свим изазовима савременог наставно-образовног процеса који захтева да стално унапређујемо наставу и учење како бисмо придобили поверење ученика и свим својим расположивим капацитетима ученицима пружили најобље изворе занања.

У нашој турбулентној свакодневици, знање је једна од ретких ствари која даје сигурност. Настава у нашој школи прати модерне токове, који се, пре свега, односе на свет информационих технологија. Свесни смо да је улога школе и у сталном иновирању, као и осмишљавању нових образаца комуникације између свих актера у школи.

Наша школа је

она која равномерно обавља васпитну и образовну улогу,

негује толеранцију и различитост,

промовише безбедност и ненасиље,

подстиче креативне идеје и личну одговорност.

 

Драги ученици, садашњи и будући,

Само стицањем знања, радом, стварним ангажовањем и марљивошћу можете да креирате квалитетну будућност.

Нека вас позитивне људске вредности воде до постизања жељених циљева.

Share Button