Савет родитеља

I-1: Слађана Недељковић – члан и Иван Тошиновић – замена, 

I-2: Горан Ђорђевић – члан  и Радунка Прешић – замена

II-1: Наташа Павловић – члан и Небојша Сарановић – замена

II-2: Славица Доцић – члан и Марија Тодоровић – замена

III-1: Слађана Александровић – председник Савета родитеља и Снежана Илић – замена

III-2: Небојша Маринковић – члан  и Милица Иличић – замена 

IV-1

Share Button