Савет родитеља

I-1: Сњежана Мрђеновић – члан  и Слободанка Радосављевић – замена

I-2: Марија Матејић – члан  и Смиља Солунац – замена

II-1: Слађана Недељковић – члан и Иван Тошиновић – замена,

II-2: Горан Ђорђевић – члан, Славиша Стојановић – замена

III-1: Наташа Павловић – члан и Небојша Сарановић – замена

III-2: Славица Доцић – члан и Марија Тодоровић – замена 

IV-1: Слађана Александровић – члан, Виолета Којанић – замена

Share Button