I-1: Александар Крстић – члан и Снежана Богосављевић – замена

I-2: Добрила Петровић – члан и Радиша Унгер Ђорђевић – замена

II-1: Сњежана Мрђеновић – члан  и Марија Ђокић – замена

II-2: Смиља Солунац – члан  и Марија Матејић – замена

III-1: Слађана Александровић – члан и Ана Матејић – замена,

III-2: Горан Ђорђевић – члан, Славиша Стојановић – замена

IV-1: Наташа Павловић – члан и Небојша Сарановић – замена

Share Button