Школски одбор

Чланови из реда запослених: председник Ненад Миладиновић, Биљана Шишковић, Милош Николић.

Чланови из реда родитеља: Марија Матејић, Иван Тошиновић и Зоран Којанић.

Чланови из реда локалне самоуправе: Светлана Голубовић, Бојана Мркаљ и Тања Хршум.

Share Button