Чланови из реда запослених: председници Светлана Дишић, Стефан Вучковић, Немања Тодоровић.

Чланови из реда родитеља: Драган Станковић, Драгана Михајловић, Снежана Богосављевић.

Чланови из реда локалне самоуправе: Светлана Голубовић, Бојана Мркаљ, Бојана Станковић.

Share Button