Школски одбор

Чланови из реда запослених: Биљана Шишковић, председник Милош Николић и Тања Николић.

Чланови из реда родитеља: Зоран Којанић, Ивана Јончић и Александра Дукић.

Чланови из реда локалне самоуправе: Стојанка Иванишевић, Павле Остојић и Тања Хршум.

Share Button