Школски одбор

Чланови из реда запослених: председник Биљана Шишковић, Милош Николић и Тања Николић.

Чланови из реда родитеља: Зоран Којанић, Ивана Јончић и Александaр Дукић.

Чланови из реда локалне самоуправе: Стојанка Иванишевић, Павле Остојић и Тања Хршум.

Share Button