УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА

Наши наставници на обуци за извођење програма Достигнућа младих у Србији: Ученичка компанија са примењеном економијом, Социјално предузетништво, Бизнис етика и рачунарска симулација ТИТАН (управљање предузећем). Циљ је да уводимо иновативне методе у нашу школу које ће унапређивати компетенције наставника за наставу оријентисану на исходе, а код ученика да подстичемо стицање знања и вештина у области предузетништва, пословања и финансијске писмености, да повежемо образовни и пословни сектор како би се теоријска знања применила у пракси.

Share Button