Возовођа

Образовни профил возовођа похађаће петнаесторо ученика и ученица који ће током трогодишњег образовања стећи сва неопходна знања из општеобразовних и стручних предмета.

Занимање возовођа, како и само име каже, представља посао непосредног управљања локомотивом. Возовођа пописује воз у полазним станицама, врши проверу исправности кола и товарног прибора, припрема и саставља путне листове и израђује извештаје о саставу возова. Осим овог посла, возовођа има задатак да се брине о раду воза током путовања, да утврђује да ли је обезбеђен потребан број кочница за кочење воза и обавља друге послове у вези са безбедношћу воза.

Оно што ово занимање захтева, јесте и пребацивање локомотива с једног на други колосек, састављање и растављање композиција, учење и праћење сигнала у железничком саобраћају и друго.

Као и остала занимања из подручја саобраћаја, ово занимање нуди упознавање нових људи, рад у динамичној атмосфери и стицање нових искустава сваког дана.

Share Button