Женски фризер

Овај образовни профил у нашој Школи, готово сигурно гарантује олакшано запошљавање по завршетку школе. Услед културно – модних трендова, који су завладали и нашим друштвом, број корисника услуга женског фризера, у сталном је порасту. Чак и у условима економске кризе, наше даме спремне су издвојити новац за улепшавање, при чему се према неким истраживања, ти издаци управо и повећавају са економском кризом.Тржиште није засићено овим кадровима, и за њима постоји стална потражња. Услед тога што је за обављање ове делатности, неопходан примат практичних над теоретским знањима, управо због тога у нашој школи примат код овог образовног профила дајемо пракси, која се обавља код наших партнера у реномираним фризерским салонима.

Циљ нам је да наши полазници по заврешетку овог образовног профила, који се одвија у складу са наставним планом и програмом одобреним од стране належног Министарства Републике Србије, буду потпуно оспособљени за потпуно самосталан рад одмах након завршетка школе у фризерском салону код послодавца, тако и за отпочињање приватног бизниса.

Иначе потенцијал ове услужне делатности, препознају и бројне локалне самоупрве, како и национална служба за запошљавање, те услед тога расписују бројне кокурсе за самозапошљавање за припаднике ове струке. Наравно да бисте на овим конкурсима учествовали, неопходно је да поседујете диплому женског фризера.

Share Button