Запослени

НЕНАСТАВНИ КАДАР :
 • – Милана Крстић- секретар,
 • – Срећко Лабудовић – дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове,
 • – Ивана Арсић – психолог,
 • – Данијела Марковић – психолог,

НАСТАВНИ КАДАР:

 • Биљана Шишковић – наставник економске групе предмета,
 • Бојан Стојановић –  наставник економске групе предмета,
 • Бранка Валаџија Стефановић – наставник немачког језика,
 • Ненад Миладиновић – наставник српског језика и књижевности, 
 • др Драгана Милошевић – наставник географије и предмета из те области,
 • Марко Илић – наставник географије и предмета из те области,
 • Драгица Матејић – наставник хемије и предмета из те области,
 • Душица Ћурчић –  наставник економске групе предмета,
 • Немања Тодоровић – наставник рачунарства и информатике,
 • Светлана Димић – наставник математике,
 • Срећко Лабудовић –  наставник економске групе предмета,
 • Марија Јончић – наставник практичне наставе,
 • Љиљана Ђорђевић – наставник историје,
 • Тања Николић – наставник екологије,
 • Снежана Стаменковић –  наставник екологије,
 • Снежана Мијаиловић – наставник физичког васпитања,
 • Трифун Јовановић – вероучитељ,
 • Тијана Пауновић – наставник енглеског језика,
 • Џими Сретеновић – наставник угоститељске групе предмета,
 • Милена Стојановић – наставник групе предмета из области права
 • Александра Миладиновић – наставник психологије
 • Дејан Ровчанин – наставник саобраћајне групе предмета
ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:
 • Гордана Павловић
 • Јелена Цалић
 • Снежана Прешић
 • Дејан Лолин
Share Button