КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ УПИСАНИМ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ (РОК: 30.9.2020)

„Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ УПИСАНИМ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. годину. 
Рок за пријављивање на Конкурс траје од 14. септембра до 30. септембра 2020. године. Ученик мора да испуњава следеће услове:

1. да је држављанин Републике Србије;
2. да је припадник ромске националне мањине;
3. да није корисник неке друге стипендије и кредита укључујући организације које су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије;
4. да је школске 2020/21. године уписан први пут као редован ученик у одређени разред средње школе (гимназије, стручне, уметничке или мешовите) у трогодишњем или четворогодишњем трајању чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
5. да је претходни разред завршио са општим успехом, односно просечном оценом од 5,00 до најмање 2,00 – да из владања има најмање оцену добро (3) и да нема више од 30 неоправданих изостанака.

Целокупан текст конкурса са српском језику можете прочитати ОВДЕ, а на ромском ОВДЕ. За сва додатна питања обратите се одељењском старишини и секретару.“

Оригиналну вест можете прочитати на сајту Владе Републике Србије.

Share Button