Све што треба да знате о почетку школске године школске – Обавештење за ученике и родитеље

Поштовани ученици и родитељи,
Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обавештавамо вас да ће Средња школа у Лапову, у циљу безбедности ученика и запослених, реализовати наставу према комбинованом моделу на следећи начин:
– Свако одељење ће бити подељено у две групе (једна група похађа наставу непосредно, у школи, а друга путем наставе на даљину). Групе се смењују на недељном нивоу. Списак група ћете добити од oдељенског старешине.
– Настава ће се у школи реализовати од 1.9. 2020. према сачињеном распореду часова, с почетком у 8 часова.
– Часови ће трајати по 30 минута.
– Сви ученици и запослени су у обавези да имају заштитну маску и спроводе прописане мере превенције респираторних инфекција.
– Свако одељење реализоваће наставу у својој учионици (осим часова који се одвијају у кабинетима).
– Све провере знања обављаће се непосредно, у школи.
У циљу пружања подршке ученицима и родитељима све правовремене информације о распореду емитовања образовних садржаја и другим релевантним иницијативама које доприносе
остваривању предвиђених исхода наставе и учења, су доступне на следећем линку

Share Button